Mai Việt SơnMai Việt Sơn

Thiết kế website wordpress, mẹo hay, plugins đáp ứng nhu cầu.

Một sản phẩm của Mai Việt Sơn

Feb 11, 2024docs351 từ trong 2 phút


(Docs) Tổng hợp kinh nghiệm khi dùng Tailwindcss trên Safari

Đây là bản lưu trữ lại kinh nghiệm khi làm việc với Tailwindcss mà trong thực tế mình thực hiện các dự án có gặp phải.

Tailwindcss là gì

Tailwindcss là 1 css framework giúp tạo giao diện website và tuỳ biến giao diện website thông qua các bộ class thay thế file css thường.

Chạy mượt với nhân chromium

Tailwindcss rất tối ưu cho các trình duyệt chạy nhân Chromium nên các trình duyệt như Chrome, brave, Cốc cốc,… được tối ưu tốt và dường như ko có lỗi vặt.

Tailwindcss đôi lúc sẽ bị “hóc xương” Safari

Thực sự thì safari có lẽ là gì đó anh em không thích rồi tuy nhiên nó vẫn là một trình duyệt được đông đảo anh em sử dụng nhất là “Ifan” lại không phải ít.

Trong thực tế khi sử dụng Safari đôi khi css không hiểu là bị xung đột hay chưa được tối ưu tốt nên nó không nhận css mặc dù bên chrome chạy ngon.

Tổng hợp các kinh nghiệm xử lý

 • Lỗi không chạy gap- khi dùng flex có justify
  Ví dụ: Sử dụng flex justify-start gap-10 thì ngay lập tức gap-10 sẽ không nhận css và lỗi ở đoạn này.

  Cách xử lý

  Hãy sử dụng space-x-10 và bỏ ‘justify-start’ đi nhé chúng ta có:
  1
  class="flex space-x-10"
 • Lỗi không chạy text-nowrap
  Ví dụ: Sử dụng text-nowrap cho các phần tử muốn để max-width: max-content chúng ta không đạt được kết quả.

  Cách xử lý

  Hãy sử dụng thêm white-space-prebreak-keep chúng ta có:
  1
  class="white-space-pre break-keep"
  • updating…

Mua cho tôi 1 cốc coffee ☕.